ACADEMIA  DE  ȘTIINȚE  TEHNICE              

                                                                                DIN  ROMÂNIA                       

 

 

  www.astr.ro    

   Legea 230/2008 

   Statutul

   Secții

   Secretariat

   Evenimente

   Contact
   Legături
 
 

Programul final

al Conferinței

ASTR, Iași,

19-20.11.2009

 

                           F I L I A L A   I A Ș I

                                    Biroul Filialei

                            Președinte:          prof. dr. ing. Mihail Voicu, m. c. al Academiei Române     

                                  Vicepreședinte:   prof. dr. ing. Adrian Dima

                                  Secretar:             prof. dr. ing. Octavian Păstrăvanu

 


                         |      Obiective      |      Activități       |      Membri      |     Istoric     |   


                                          Obiective  

·         Dezvoltarea învățământului și cercetării în domeniul științelor

            inginerești.

·        Cercetarea științifică, realizarea de studii, expertize și a altor

             lucrări de specialitate tehnico-științifică.

·        Valorificarea potențialul de cooperare științifică și în alte domenii

            cu Academia Română, Ministerul Educației și Cercetării, alte

            instituții guvernamentale, universități, institute de cercetare,

            și asociații profesionale inginerești și de alte profiluri.

·        Promovarea contactelor internaționale cu academii și instituții de

            profil în vederea dezvoltării unor relațiilor de colaborare.

·        Implicarea, sprijinirea, inițierea, și (co)organizarea u

            nor manifestări tehnice și științifice, la nivel național și

            internațional.

·        Promovarea unor activități editoriale.

                SUS


                                            Activități

                                               Raportul de activitate pe 2007

                                               Raportul de activitate pe 2008

                                              Raportul de activitate pe 2009

                                            Raportul de activitate pe 2010

                                          Raportul de activitate pe 2011

                                          Raportul de activitate pe 2012

                                          Raportul de activitate pe 2013

                                         Raportul de activitate pe 2014

                                         Raportul de activitate pe 2015

                                         Raportul de activitate pe 2016

                                         Raportul de activitate pe 2017

       

    

                 SUS


                                              Membri

  Secția

prenume     nume

 titluri

membru ASTR

Email / URL

  Construcții și Urbanism

Ioan Ciongradi

 prof.dr.ing.

titular

ciongradi@ce.tuiasi.ro

Dan Precupan

prof.dr.ing.

corespondent

precupan@ce.tuiasi.ro

Adrian Radu

prof.dr.ing.

titular

aradu07@yahoo.com

Nicolae Țăranu

prof.dr.ing.

corespondent

taranu@ce.tuiasi.ro

  Electronică, Automatică

Dumitru Alexa

 prof.dr.ing.

corespondent

alexa@etc.tuiasi.ro

Liviu Goraș

prof.dr.ing.

titular

lgoras@etc.tuiasi.ro

Corneliu Lazăr

prof.dr.ing.

corespondent

clazar@tuiasi.ro

Octavian Păstrăvanu

prof.dr.ing.

titular

opastrav@ac.tuiasi.ro
Mihail Voicu prof.emerit.dr.ing.,

m..c. al Academiei Române

titular

mvoicu@ac.tuiasi.ro

www.mvoicu.ac.tuiasi.ro

www.mvoicu.ac.tuiasi.ro/cv_voicu.htm

Curriculum Vitae

Lista lucrărilor științifice

  Electrotehnică,Energetică

Lorin Cantemir

 prof.dr.ing.

 titular

cantemir@eth-d.tuiasi.ro

Tudor Ambros (Chișinău)

prof.dr.ing.

de onoare

 

Petru Todos (Chișinău)

prof.dr.ing.

de onoare

 

  Inginerie chimică

Valentin Popa

 prof.dr.ing.

 corespondent

 vipopa@ch.tuiasi.ro

 www.vipopa.ro

Ilie Siminiceanu  prof.dr.ing.  corespondent  isiminic@yahoo.com

Cleopatra Vasiliu-Oprea

 prof.dr.ing.  de onoare  coprea@ch.tuiasi.ro
  Inginerie mecanică

Mihai Gafițanu

prof.dr.ing.

titular

gafitanu@mec.tuiasi.ro

Ion Bostan (Chișinău)

acad.prof.dr.ing.

de onoare

 

 Mecanică tehnică

Gabriela M. Atanasiu

prof.dr.ing. corespondent

atanasiu@ce.tuiasi.ro

gabriela.atanasiu@gmail.com

Daniel Condurache prof. dr. ing. corespondent daniel.condurache@gmail.com

 Știința și ingineria

         materialelor

Adrian Dima

prof.dr.ing.

titular

adima@tuiasi.ro

  Tehnologia informației

           și comunicațiilor –

  Calculatoare și

           telecomunicații

Nicolae Alexandru

 prof.dr.ing.

 corespondent

 nalex@etc.tuiasi.ro

Dan Cristea

prof.dr.ing.

corespondent

dcristea@infoiasi.ro

 

   Membri decedați

   Prof. dr. ing. Ioan Alexandru

   Prof. dr. ing. Dan Gâlea

   Prof. dr. ing. Vitalie Belousov

            SUS


                                          Istoric

          1. Infiintarea Filialei Iași a Academiei de Științe Tehnice din România

          a) Inițiativa de înființare

          Ideea înființării Filialei Iași a Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR) s-a conturat pe data de 12 octombrie 2004, când s-a constituit Comitetul de inițiativă format din

prof. dr. ing. Mihail Voicu – membru titular,

prof. dr. ing. Dan Cristea  – membru corespondent,

prof. dr. ing. Liviu Goraș   – membru corespondent.

          Pornind de la consultarea, acordul și analiza preocupărilor științifice ale membrilor ASTR din Iași, Comitetul de inițiativă a constatat că este posibilă cuprinderea activităților acestor membri într-o formă instituțional – academică adecvată. În baza articolului 27 din Statutul ASTR (în vigoare la acea dată), Comitetul de inițiativă a hotărât să supună spre analiză și aprobare Președintelui ASTR și, pe această cale, Adunării Generale a ASTR, posibilitatea înființării Filialei Iași a Academiei de Științe Tehnice din România.

         

             b) Aprobarea Adunării Generale a ASTR

          Luând în dezbaterea solicitarea Comitetului de inițiativă, Adunarea Generală a ASTR, în ședința din data de 21 aprilie 2005 – conform scrisorii Președintelui ASTR din 12 iunie 2005, a hotărât înființarea unei filiale la Iași în condițiile prevăzute de Statutul ASTR.

 

          c) Constituirea Filialei Iași a ASTR

          Pe această bază, Comitetul de inițiativă a invitat membrii ASTR din Iași la ședința de constituire a Filialei Iași a ASTR și de alegere a structurii de conducere. Această ședință a avut loc în Sala de Consiliu a Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași pe data de 15 septembrie 2005. Din totalul de 13 membri au fost prezenți 9 membri (69,23%) și au lipsit motivat 4 membri.

          S-a prezentat procedura parcursă în intervalul 12 octombrie 2004 – 12 iunie 2005 și s-a constatat că toți membrii, atât cei prezenți cât și cei absenți, au fost de acord cu toate demersurile Comitetului de inițiativă. Pe această bază s-a supus la vot hotărârea de constituire a Filialei Iași a Academiei de Științe Tehnice din România, care a fost adoptată în unanimitate.

     În continuare, prin consens s-a adoptat hotărârea de a se alege un birou de conducere a Filialei format din trei membri, cu următoarele funcții: președinte, vicepreședinte și secretar.

          S-au formulat propuneri, pe funcții, și prin vot deschis, separat pentru fiecare propunere, au fost aleși în unanimitate următorii membri:

prof. dr. ing. Mihail Voicu             – președinte,

prof. dr. ing. Adrian Dima             – vicepreședinte,

prof. dr. ing. Octavian Păstrăvanu  – secretar.

          Privitor la sediul Filialei Iași a ASTR s-a căzut de acord, prin consens, să se solicite conducerii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași acceptul ca Filiala să aibă sediul în clădirea Facultății de Automatică și Calculatoare, camera A 1-5. Biroul Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a aprobat această solicitare pe 28 septembrie 2005.

 

          d) Stabilirea obiectivelor Filialei Iași a ASTR

          În continuare s-au evaluat în linii generale obiectivele activităților viitoare ale membrilor filialei. S-au stabilit prin consens principalele obiective de activitate ale Filialei Iași a ASTR.

          S-a stabilit ca, pornind de la această bază, activitatea Filialei să fie reglementată prin planuri anuale și îndeplinirea acestora să fie consemnată în rapoarte anuale.

 

          e) Notificarea constituirii Filialei Iași a ASTR

          În virtutea atribuțiilor sale, Biroul Filialei, prin scrisoarea din 4 octombrie 2005, a informat Prezidiul ASTR privitor la:

– aplicarea hotărârii Adunării Generale a ASTR de înființare a Filialei Iași

– alegerea și componența biroului de conducere a Filialei Iași

– stabilirea obiectivelor Filialei Iași

– sediul Filialei Iași.

            SUS


                                         Contact     

               Sediul Filialei Iași a ASTR:   Facultatea de Automatică și Calculatoare

                                                                  str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron 27, etajul 1

                                                                  700050 Iași

                                                                   t/f:        0040 232 230751

                                                                   e-mail: mvoicu@ac.tuiasi.ro,

                                                                                opastrav@ac.tuiasi.ro

 

                                         Legături     

  Academia Română

www.acad.ro

  Academia Română, Filiala Iaşi

http://home.acadiasi.ro  

  Universitatea Tehnic㠓Gheorghe Asachi” din Iaşi

www.tuiasi.ro

  Consiliul National al Cercetării Științifice (CNCS)

www.cncs-uefiscdi.ro

  Agenția Română de Asigurarea a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)

www.aracis.ro

  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)

 www.agir.ro

  Institutul de Informatică (ICI), București

www.ici.ro

  Editura Academiei Române, București

www.ear.ro

  POLIROM Publishing House, Iaşi

www.polirom.ro

  Editura Politehnium, Iaşi

http://editura.tuiasi.ro

  Iaşi

 

 Harta orașului Iași

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i

www.turism-iasi.ro 

http://iasi-city.map2web.eu

 Romania

http://en.wikipedia.org/wiki/Romania

www.romaniatourism.com

                     

          SUS


                                                Site designed, maintained and webmastered by Mihail Voicu

Last modified: February 2016